آدم‌های اشتباهی

چهارمین مجموعه داستان شیوا مقانلو که رویکردش مطابق اسمش است: آدم هایی که در در زمان و مکانی اشتباهی قرار گرفته اند. نگاه آیرونیک و بازیگوشانه به روابط انسانی, بازی با اسطوره ها و تاریخ, و و نگاه موشکافانه به روابط انسان معاصر در این مجموعه نیز چون آثار قبلی مقانلو تکرار شده اند. دو مجموعه داستان نخست مقانلو (کتاب هول – دود مقدس) که در بازار نایاب بودند نیز به ابتدای این کتاب جدید اضافه شده اند تا مخاطب بتواند سیر داستان نویسی 13 ساله مولف را یکجا پیش چشم داشته باشد.

شیوا مقانلو

نویسنده : شیوا مقانلو

اطلاعات کتاب

نام فارسی آدم‌های اشتباهی
سال انتشار 1396
انتشارات نیماژ
شمارگان 1100 نسخه
نویسنده شیوا مقانلو
نوع تالیف
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
مطالب مشابه