اسرار عمارت تابان

رمان معمائی ـ ماجرایی اسرار عمارت تابان مخاطبش را به سفری رازآلود می‌برد که در آن، باز شدن هر گره گرهی جدید به‌دنبال دارد؛ و هیچ‌کس و هیچ‌چیز آنچه می‌نماید نیست.
فانوس دریایی

این کتاب جذاب مجموع متن های ادبی کوتاهی است که مقانلو طی یک سال پیرامون روزمره گی های مختلف زندگی نوشته است, موضوعاتی عادی اما مهم که شاید از فرط نزدیک بودن فراموششان کرده ایم, چه بخار چای و لذت هدیه بادش, چه حیوانات خیابانی, و چه دستخط های عاشقانه و پیاده روی های طولانی. هر یک از این 37 گزین گویه با یک عکس همراه شده اند که 5 عکاس معروف ایرانی برای این کتاب هدیه کرده اند. آخرین متن کتاب نیز بازی جالبی برای همراهی بیشتر مخاطب دارد که جایزه ای ادبی نیز در پی خواهد داشت.
آدم‌های اشتباهی

چهارمین مجموعه داستان شیوا مقانلو که رویکردش مطابق اسمش است: آدم هایی که در در زمان و مکانی اشتباهی قرار گرفته اند. نگاه آیرونیک و بازیگوشانه به روابط انسانی, بازی با اسطوره ها و تاریخ, و و نگاه موشکافانه به روابط انسان معاصر در این مجموعه نیز چون آثار قبلی مقانلو تکرار شده اند. دو مجموعه داستان نخست مقانلو (کتاب هول – دود مقدس) که در بازار نایاب بودند نیز به ابتدای این کتاب جدید اضافه شده اند تا مخاطب بتواند سیر داستان نویسی 13 ساله مولف را یکجا پیش چشم داشته باشد.
An Eastern Dram

Translated By: Shima Elahi
کتاب هول

نخستین مجموعه داستان تالیفی شیوا مقانلو. مجموعه ای شگفت متشکل از 10 داستان, با بازی های زبانی و تاریخی بسیار که وهم و واقعیت را با شیطنت در هم می آمیزد. کتابی مناسب برای علاقمندان داستان کوتاه و ادبیات نوین ایران
آنها کم از ماهیها نداشتند

سومین مجموعه داستان شیوا مقانلو. نامزد و برنده چند جایزه داخلی. تصویر آدمهایی درگیر عرف و سنت که در نهایت رهایی میابند, اگرچه به راهی نامعمول. تاریخ و زن و اسطوره و تنهائی اینجا هم حاضرند. کتابی مناسب برای علاقمندان داستان کوتاه و ادییات نوین ایران.
دود مقدس

دومین مجموعه داستان تالیفی شیوا مقانلو. 7 داستان خواندنی که رخدادهای روزمره زندگی امروزی را با نگاهی نو بررسی کرده و تعریفی جسورانه از زنانگی و زندگی می دهند. اسطوره ها اینجا هم حاضر اند. کتابی مناسب برای علاقمندان داستان کوتاه و ادبیات نوین ایران.