زندگی و نظریه‌هایش

توماس ادیسون را همه ما از کتابهای دبستان میشناسیم اما زندگی این مخترع بزرگ نکات ریز و جالب و کشف نشده زیاد دارد که برخی تلخ و برخی شیرین اند. این کتاب مصور تاریخچه ای سرجمع و خواندنی از روال زندگی و روش کار و اختراعات و ماجراهای ادیسون را نشان میدهد, به علاوه آزمایشها و فعالیتهای عملی بسیار جذابی که میتواند در منزل هم به راحتی انجامشان دهد.