اسحاق نیوتن و فیزیک برای کودکان

زندگی و اندیشه‌های او

ایزاک نیوتن یکی از چهره های ثابت تمام کتاب های درسی است, اما زندگی او علاوه بر فرمولهای فیزیک ابعاد شیرین و خواندی بسیاری دارد که هنوز هم در دست بررسی محققان است. این کتاب مصور هم شرح تلاشهای سخت و بسیار نیوتن برای کشفیات علمی مهمش است و هم تصویر دقیقی از اروپای قرن هفدهم به دست میدهد. به علاوه آزمایشهای مهم نیوتن به شکلی ساده و قابل انجام در منزل برای مخاطب شرح داده شده اند.