از گیم تا فیلم

Gaming Film

کتاب حاضر نخستین نمونه از آثار این حوزه‌ی جدید بینارشته‌ای است که به فارسی ترجمه شده است و در اختیار مخاطبان علاقه‌مند قرار می‌گیرد.

پشت‌جلد: تٱثیرپذیری گیم‌ها از فیلم‌های سینمایی مبحثی روشن است که در سال‌های اخیر و در مطالعات رسانه‌ای و مطالعات گیمی به‌طور گسترده بررسی شده است. اما تٱثیر فزاینده و روبه‌رشد بازی‌های کامپیوتری و ویدئویی بر فیلم‌های معاصر هنور حوزه‌ای جوان و ناشناخته است. کتاب حاضر به بررسی این تعامل و تقابل جذاب می‌پردازد؛ آرای نظریه‌پردازان بزرگ سینما همچون دیوید بوردول، را کنار ایده‌های محققان نام‌آور مطالعات گیم، لو مانویچ یا جین مک گونیکال، می‌گذارد؛ فیلم‌هایی مانند آواتار و بدو لال، بدو را با گیم‌هایی نظیر سایلنت هیل تپه‌ی خاموش و لارا کرافت مقایسه می‌کند، و حتی سرمنشاء نوآوری‌ها را تا جهان ادبیات و داستان‌های خورخه لوئیس بورخس پی می‌گیرد.

پنج فصل این کتاب به اضافه‌ی مقدمه و مؤخره‌هایی که خود فصل‌هایی کامل و مهم‌اند به تحلیل آن ابعاد سینما می‌پردازند که متٱثر از جهان گیم شکلی جدید پذیرفته‌اند. این حوزه‌ها هم از نظر مضمونی و داستانی و زیبایی‌شناسی، و هم از نظر روان‌شناسی و جامعه‌شناسی بررسی می‌شوند؛ از شکل قصه‌گویی و الگوهای روایتی پیچیده و تازه گرفته تا نوآوری‌های بصری و ساختاری مهیج، و از تغییر در عادات تماشاگران و نحوه‌ی درک و دریافت فیلم گرفته تا شیوه‌های جدید پخش و ارائه‌ی فیلم در این فصل‌ها بحث می‌شود.

کتاب حاضر نخستین نمونه از آثار این حوزه‌ی جدید بینارشته‌ای است که به فارسی ترجمه شده است و در اختیار مخاطبان علاقه‌مند قرار می‌گیرد.