مکالمات فرانسوی

French Philosophers in Conversation (Interview with Postmodern French Philosophers)

کتابی مهم و خواندنی شامل شش مصاحبه با شش چهره مهم و تاثیرگذار فلسفه فرانسوی. نویسنده طی مصاحبه های صمیمی اما دقی قو علمی از سوژه هایش درمورد تاثیر آرائشان بر زندگی معمولی پرسیده و عمق اندیشه های آنها را به زبانی روشن و ملموس هویدا کرده است. کتابی مناسب برای علاقمندان فلسفه و علوم نظری, ادبیات و اسطوره.

پی دی اف های پیوست شده

دریافت فایل