Black Beauty

کتابی پراحساس و کلاسیک که برای اولین در تاریخ ادبیات جهان از زبان یک حیوان – یک اسب – روایت میشود و بیانگر زندگی پرفراز و نشیب اوست. این کتاب در زمان چاپش (1877 میلادی) توجهات زیادی را به حقوق حیوانات جلب کرد و الگوی حمایت از حیوانات شد.