Bad Dreams

یک کتاب مهیج و ترسناک از نویسنده ای پرکار و محبوب. خیابان هراس, مکان دائمی رخدادهای این سری داستانها, باز هم میزبان ماجرائی مرموز و پرکشش است که چند نوجوان قهرمانانانش هستند.