جلسه‌ی نقد کتاب «آن‌ها کم از ماهی‌ها نداشتند»

زمان: نمایش : 1558 دفعه
نویسنده : شیوا مقانلو

موسسه‌ی هفت اقلیم، پاییز 1392