شیوا مقانلو. شب انیمیشن زنان ایران در دانشگاه لوند سوئد

شب انیمیشن زنان ایران در دانشگاه لوند سوئد, شهریور 1394 - انجمن فرهنگی ایسکیا (مرادات فرهنگی ایران و سوئد) با همکاری گروه سینمایی دانشگاه لوند, منتخبی از بهترین انیمیشنهای معاصر زنان ایرانی (فیلمسازان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - و فیلمسازان مستقل) را در دو شب به نمایش گذاشت. شیوا مقانلو به عنوان مدیر اجرائی برنامه, در این باره صحبت کرده است.