یادداشتی بر کتاب «ابریشمی گل برجسته» نوشته‌ی هدی انصاریان

یادداشتی بر کتاب «ابریشمی گل برجسته»، مجموعه داستان‌هایی از نشریه نیویورکر به ترجمه شیوا مقانلو، نشر ققنوس