گفت‌وگو با «شیوا مقانلو» درباره «داستان ایرانی» و برخی ملاحظات بین‌رشته‌ای

تنوع تجربه‌های زیستی نویسندگان ما اندک است