گفت‌وگوی زنان نویسنده حاضر در پکن درباره جهان داستان