شیوا مقانلو عضو هیئت داوران هفتمین جشنواره‌ی فیلم مستقل خورشید

داوران ویدیوآرت هفتمین جشنواره فیلم مستقل خورشید معرفی شدند