از گیم تا فیلم

کتاب حاضر نخستین نمونه از آثار این حوزه‌ی جدید بینارشته‌ای است که به فارسی ترجمه شده است و در اختیار مخاطبان علاقه‌مند قرار می‌گیرد.
مکالمات فرانسوی

کتابی مهم و خواندنی شامل شش مصاحبه با شش چهره مهم و تاثیرگذار فلسفه فرانسوی. نویسنده طی مصاحبه های صمیمی اما دقی قو علمی از سوژه هایش درمورد تاثیر آرائشان بر زندگی معمولی پرسیده و عمق اندیشه های آنها را به زبانی روشن و ملموس هویدا کرده است. کتابی مناسب برای علاقمندان فلسفه و علوم نظری, ادبیات و اسطوره.
مبانی مطالعات سینمایی

نخستین کتابی که به فارسی درمورد مطالعات سینمائی به فارسی ترجمه شده. بدفهمی های زیادر در این مورد وجود دارد اما این کتاب به روشنی توضیح میدهد که معنای این دانش میان رشته ای جدید چیست: زبان فیلم؟ تاریخ سینما؟ رابطه سینما با علوم نظری و فلسفه؟ قالبهای تحیلی مختلف؟ یا همه اینها؟ کتاب جزء کتب رسمی واحدهای دانشگاهی (کتاب های سمت) تعریف شده اما برای تمام علاقمندان هنر مفید و جالب است. کتابی مناسب برای دانشجویان سینما و هنر.
برترین فیلم‌نامه‌های جهان

این مجموعه (که تا کنون 12 جلدش چاپ شد است) با هدف معرفی مهمترین فیلمنامه های تاریخ سینما در ژانرهای مختلف ترجمه میشود. مجموعه ای تحسین شده از سوی کانون فیلمنامه نویسان خانه سینما. فیلمنامه های الگوئی از عالی ترین فیلمهای تاریخی, علمی تخیلی, فانتزی, جنگی و رمانس همراه با مشخصات آن فیلمها و نیز نقد و تحلیل فیلمنامه مربوطه در هر کتاب قابل دسترس اند. مجموعه ای مناسب برای دانشجویان و علاقمندان سینما و هنر.
ژانرهای سینمایی از شمایل‌شناسی تا ایدئولوژی

نخستین کتابی که در مورد ژانر در سینما به فارسی ترجمه شده است. نامزد جایزه قلم زرین کتاب سال سینمای ایران. کتابی مهم که در عین وفاداری به اصول نظری سینما, با چنان زبان شیرین و ساده ای روایت میشود که خوانندگان مختلف را درگیر میکند. معنای ژانر, ژانرهای اصلی در سینما و رابطه جامعه شناسی و سیاسیت و هنر با ظهور و افول تاریخی هر ژانر, همراه با مثالهای سینمائی مهم, در این کتاب بررسی شده اند. کتابی مناسب برای علاقمندان به سینما, ادبیات و هنر.