جلسه‌ی نقد کتاب «آدم‌های اشتباهی» 3

زمان: نمایش : 2223 دفعه
نویسنده : شیوا مقانلو

کانون ادبیات ایران، تابستان 1396