آغاز به کار انجمن پویانمایی اعضای نوجوان در کانون پرورش فکری سیستان و بلوچستان

با حضور شیوا مقانلو، نویسنده و منتقد فیلم، صورت گرفت